ENERGISPAR­KALKYLATORN

Här kan du enkelt se hur mycket du kan spara med en NIBE värmepump.
Dra i de olika spakarna för att ställa in dina värden.

Typ av värmepump

Bergvärme

 

 

 

Luft/Vatten